Kontaktné údaje

Fakturačné údaje:

SK Store, s.r.o.
Ul. Evy Kostolányiovej 9014/24
Trnava
91708

IČO: 36 751 987
IČ DPH: SK 20 22 33 58 65

Zapísaná
OR Okresného súdu Trnava
oddiel: Sro, vložka číslo: 19780/T

IBAN: SK07 7500 0000 0040 2086 9334
BIC: CEKOSKBX

 

Adresa prevádzky:

SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
Trnava
917 01

Kontakt

email: obchod@skstore.sk
mobil: 0905 650 445